Polesie Wołyńskie * Волинське Полісся
ЛОТ "Пошук" uahistory Vesna
Blog > Komentarze do wpisu
Kim był Tadeusz Kościuszko?

Kim był Tadeusz Kościuszko?

http://www.nowytarg.pl/dane.php?id=42&page=30

Wystąpienie Burmistrza Nowego Targu na uroczystościach nadania imienia Tadeusza Kościuszki dla Gimnazjum nr 1 w dniu 22.09.2004 r.

„Niech nie mówi Europa:
”Polak prędki jest do zapalenia, prędszy do zrażenia się.”
Niech raczej powiedzą narody :
„Polacy mężni są w przedsięwzięciu, nieustraszeni w przygodach, stali w dokonaniu.
Jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić, w którym chwilę cierpieć należy, żeby trwale być potem szczęśliwym.
Na głos Ojczyzny wszelkie zastanowienia, wszelkie względy niknąć powinny.”

Tadeusz Kościuszko, 1794 r.

Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowne Grono Pedagogiczne i Rodzice,
Szanowni Goście
Droga Młodzieży!

Spotkaliśmy się dzisiaj na szczególnej uroczystości. Gimnazjum nr 1 otrzymuje imię wielkiego Polaka Tadeusza Kościuszki oraz sztandar.

Kim był Tadeusz Kościuszko? Trudno odpowiedzieć kilkoma zdaniami bo jego życie i działalność była bardzo bogata. Urodzony na Polesiu w rodzinie szlacheckiej uczył się najpierw u Pijarów w Lubieszowie a później w Szkole Rycerskiej. Jako stypendysta królewski studiował w Akademii Malarstwa i Rzeźby, a następnie uczył się sztuki fortyfikacji. Przez Saksonię i Paryż wyjechał do Filadelfi w 1776 roku. Karierę w Ameryce zaczął od funkcji inżyniera wojskowego. Szczególnie odznaczył się przy oblężeniu Saratogi i obwarowaniach West Point. W 1780 roku został głównym inżynierem armii południowej a w 1783 roku generałem brygady otrzymując honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Po powrocie do kraju podjął służbę wojskową. Odznaczył się w niej w bitwie pod Zieleńcami oraz pod Dubienką. 24 II 1794 roku ogłosił w Krakowie Akt powstania składając uroczystą przysięgę na Krakowskim Rynku. Jako Naczelnik Powstania odniósł zwycięstwo pod Racławicami a w obozie pod Połańcem podpisał uniwersał połaniecki. Ciężko ranny w bitwie pod Maciejowicami dostał się do niewoli rosyjskiej i osadzony był w twierdzy Pietropawłowskiej. Po uwolnieniu wyjechał ponownie poprzez Szwecję i Anglię do Ameryki a następnie do Francji osiadając wreszcie w Szwajcarii gdzie zmarł w 1817 roku.

Co spowodowało, że pomimo upływu prawie dwóch wieków jego postać nie została zapomniana a Gimnazjum nr 1 kontynuując tradycję Szkoły Podstawowej nr 1 obiera go na swojego patrona?

Powody wynikają nie tylko z jego udziału w wojnach i przewodzenia powstaniu ale przede wszystkim z cech jego charakteru o których generał Nathaniel Green napisał:
„ Między najużyteczniejszymi i najmilszymi z mych towarzyszy broni był pułkownik Kościuszko. Nie możne nic prześcignąć jego zapału do służby publicznej ani też nic nie może być użyteczniejszym nad jego uwagę, czynność i przemyślność. Był zawsze chętnym i zdolnym współpracownikiem. Jednym z tych , słowem kogo ani przyjemność nie może uwieść, ani praca znużyć ani niebezpieczeństwo odstraszyć. Co zaś go wielce wyróżniało obok tego, to niezrównana skromność i zupełna nieświadomość tego, iż dokonał czegoś nadzwyczajnego. Nigdy nie miał on roszczeń lub pretensji dotyczących jego osoby, a nigdy nie ominął sposobności wyróżnienia i podniesienia zasług innych”

Są to względy najważniejsze i wartości które nie uległy degradacji w dzisiejszym świecie. Tak jak wyraził to poeta Alojzy Felinski w wierszu „ Pochwała Kościuszki” napisanym jeszcze w 1792 roku:

„Kościuszku! Twoja skromność nie dba o pochwały,
Równie, jak mężne serce, umysł masz wspaniały.
Wielki przez rozum, cnoty i waleczne sprawy,
Nikt więcej nie miał prawa nad ciebie do sławy.
Kościuszku! Jakikolwiek Bóg nam los przeznaczy,
Nie chciejmy się nikczemnej poddawać rozpaczy .
Szczęście krain od cnoty mieszkańców zależy.
Można jeszcze mieć ufność w rosnącej młodzieży,
Ty żyjesz jeszcze i słodką cieszymy się nadzieją,
Że pomyślniejsze dla nas chwile zajaśnieją”

Niech słowa te przepojone nadzieją będą mottem dzisiejszej uroczystości stanowiąc wskazanie skierowane przede wszystkim do młodzieży ale i do nas wszystkich.

Dziękując Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom, Wydziałowi Oświaty i Młodzieży za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości oraz za wybór Patrona tak odpowiadającego dzisiejszym czasom i potrzebom życzę aby był on spoiwem łączącym nas wszystkich w wielkim i ważnym dla przyszłości Polski, Podhala i Nowego Targu dziele nauczania i wychowania młodego pokolenia.

Burmistrz

Marek Fryźlewicz

poniedziałek, 06 marca 2006, kovaliv

Polecane wpisy

  • Litewscy pielgrzymi odwiedzili Lubieszów

    LITEWSCY PIELGRZYMI ODWIEDZILI LUBIESZÓW PÓŁROCZNA PIELGRZYMKA Dnia 3 czerwca 2006 roku mieszkańcy i parafianie Lubieszowa witali pielgrzymów z Litwy. Ta piesza

  • Krajoznawca Polesia

    http://brama.bereza.by.ru/nomer19-20/artic20.shtml Krajoznawca Polesia Fiodor Stawrowicz Краевед Пол

  • Siostra Jadwiga Alojza Gano (1911-1943) (cz. 2)

    http://www.sercanki.zakon.opoka.org.pl/SB.html SIOSTRA JADWIGA ALOJZA GANO (1910-1943) Męczenniczka za wiarę Siostra Jadwiga Gano podjęła w Lubieszowie pracę mi